Мелком ООД е утвърден зърнопреработвател в България с повече от 20 години дейност в областта. Мелницата е с ново оборудване по лиценз на швейцарската фирма Бюлер с пълна автоматизация на работните процеси. Това елиминира възможността от човешка грешка, както и прави продукцията с ниска себестойност, следователно и конкуретна цена.

_mg_0135_mg_0144_mg_0154_mg_0170_mg_0173_mg_0197_mg_0207_mg_0312_mg_0336_mg_0340_mg_9891-1_mg_0192

Разполагаме със собствена лаборатория за входящ, текущ и краен контрол на зърно, брашно, зърнени и брашнени смеси. Мелницата разполага с новозакупени уреди за анализ на зърно и брашно на фирмите Perten и Brabender. Мелницата разполага с внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 и HACCP, гарантиращи качеството и безопасността на произвеждания продукт. С тези системи, успяваме да проследим както продукцията, която преработваме, така и всички процеси на преработка, през които преминава продукцията ни.

Мелница Мелком има производствен капацитет от над 100 тона на денонощие, зърнобаза с обща вместимост 7000 тона, напълно автоматизирана пакетажна линия и осигурява дистрибуция на продукцията си в цяла България.

Мелница Сливен – „Мелком“ ООД произвежда брашна по утвърдения Стандарт България.